Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 4.998
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 08
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 08 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.245 /2.245
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.918
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 04
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 22
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.223
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 44,92%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 03 0,13%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,04%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,04%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 08 0,36%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 01 0,04%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 02 0,09%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 03 0,13%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 08 0,36%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,04%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 10 0,45%
Partia Ambientaliste 02 0,09%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,09%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 00 0,00%
Levizja Socialiste për Integrim 158 7,11%
Partia Socialpuntore Shqiptare 138 6,21%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 04 0,18%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.000 44,98%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,04%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,04%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 17 0,76%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 00 0,00%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,04%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 03 0,13%
Partia Demokratike 533 23,98%
Partia Republikane Shqiptare 05 0,22%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 14 0,63%
Partia e të Drejtave të Mohuara 04 0,18%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 14 0,63%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 63 2,83%
Balli Kombëtar Demokrat 02 0,09%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 08 0,36%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 145 6,52%
Bashkimi Liberal Demokrat 06 0,27%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 02 0,09%
Partia Konservatore 02 0,09%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 01 0,04%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 02 0,09%
Aleanca Kuq e Zi 14 0,63%
Fryma e Re Demokratike 08 0,36%
Arben Qamil Malaj 34 1,53%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)