Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 111 nga 111
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA POGRADEC 100,00% 39 nga 39
KOMUNA BUCIMAS 100,00% 19 nga 19
KOMUNA CERRAVE 100,00% 11 nga 11
KOMUNA DARDHAS 100,00% 6 nga 6
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA PROPTISHT 100,00% 12 nga 12
KOMUNA TREBINJE 100,00% 9 nga 9
KOMUNA UDENISHT 100,00% 10 nga 10
KOMUNA VELCAN 100,00% 5 nga 5
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 68.003
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 111
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 111 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 38.415 /38.416
Numri i fletëve të votimit të papërdora 30.312
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 170
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 627
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 37.789
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 56,49%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 71 0,19%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 07 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 64 0,17%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 06 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 23 0,06%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 337 0,89%
Ligj dhe Drejtesi 29 0,08%
Partia Unitetit Kombetar 06 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 58 0,15%
Partia G 99 367 0,97%
Partia Shqiptare Atdheu 05 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 03 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 25 0,07%
Partia e Gjelbër 22 0,06%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 12 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 95 0,25%
Partia Rruga e Lirisë 13 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 67 0,18%
Partia Demokracia Sociale 963 2,55%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 48 0,13%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 24 0,06%
Partia Ambientaliste 05 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 12 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 41 0,11%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 41 0,11%
Levizja Socialiste për Integrim 5.919 15,66%
Partia Socialpuntore Shqiptare 63 0,17%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 115 0,30%
Partia Socialiste e Shqipërisë 17.213 45,55%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 35 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 04 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 04 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 06 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 09 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 122 0,32%
Partia Ardhmërija Shqiptare 14 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 91 0,24%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 25 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 14 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 09 0,02%
Aleanca Demokratike 23 0,06%
Partia Emigracioni Shqiptar 45 0,12%
Partia Demokratike 9.762 25,83%
Partia Republikane Shqiptare 872 2,31%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 15 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 08 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 02 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 90 0,24%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 302 0,80%
Balli Kombëtar Demokrat 14 0,04%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 03 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 38 0,10%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 04 0,01%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 05 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 21 0,06%
Partia Balli Kombëtar 08 0,02%
Bashkimi Liberal Demokrat 03 0,01%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 03 0,01%
Partia Konservatore 01 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 02 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 15 0,04%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 28 0,07%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 15 0,04%
Aleanca Kuq e Zi 72 0,19%
Fryma e Re Demokratike 451 1,19%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)