Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 12.363
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 18
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 18 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 5.355 /5.355
Numri i fletëve të votimit të papërdora 7.144
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 50
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 77
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 5.278
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 43,31%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 10 0,19%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 07 0,13%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 32 0,61%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,04%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 03 0,06%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,04%
Partia e Gjelbër 04 0,08%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 44 0,83%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 10 0,19%
Partia Ambientaliste 02 0,04%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,04%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 08 0,15%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 01 0,02%
Levizja Socialiste për Integrim 306 5,80%
Partia Socialpuntore Shqiptare 09 0,17%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 15 0,28%
Partia Socialiste e Shqipërisë 3.047 57,73%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,04%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 10 0,19%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 03 0,06%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,02%
Partia Demokracia e Re Europiane 29 0,55%
Aleanca Demokratike 01 0,02%
Partia Emigracioni Shqiptar 01 0,02%
Partia Demokratike 930 17,62%
Partia Republikane Shqiptare 11 0,21%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 07 0,13%
Partia e të Drejtave të Mohuara 03 0,06%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 174 3,30%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 129 2,44%
Balli Kombëtar Demokrat 06 0,11%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 01 0,02%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 55 1,04%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 03 0,06%
Partia Balli Kombëtar 67 1,27%
Bashkimi Liberal Demokrat 13 0,25%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 06 0,11%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 09 0,17%
Fryma e Re Demokratike 21 0,40%
Arben Qamil Malaj 283 5,36%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)