Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 14.010
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 19
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 19 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 5.548 /5.548
Numri i fletëve të votimit të papërdora 8.178
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 38
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 96
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 5.452
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 39,60%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 06 0,11%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 06 0,11%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 03 0,06%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 165 3,03%
Ligj dhe Drejtesi 04 0,07%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 07 0,13%
Partia G 99 01 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 03 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,04%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,04%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,02%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 61 1,12%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,04%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,04%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 01 0,02%
Levizja Socialiste për Integrim 522 9,57%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,07%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 10 0,18%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.663 48,84%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 11 0,20%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 27 0,50%
Aleanca Demokratike 03 0,06%
Partia Emigracioni Shqiptar 02 0,04%
Partia Demokratike 755 13,85%
Partia Republikane Shqiptare 41 0,75%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 111 2,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,04%
Partia Ora e Shqipërisë 02 0,04%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 13 0,24%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 505 9,26%
Balli Kombëtar Demokrat 04 0,07%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 38 0,70%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 198 3,63%
Bashkimi Liberal Demokrat 01 0,02%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 04 0,07%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 02 0,04%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 24 0,44%
Fryma e Re Demokratike 67 1,23%
Arben Qamil Malaj 166 3,04%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)