Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 106.610
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 143
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 143 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 48.330 /48.329
Numri i fletëve të votimit të papërdora 52.424
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 115
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 452
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 47.877
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 45,33%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 94 0,20%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 07 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 161 0,34%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 06 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 25 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 421 0,88%
Ligj dhe Drejtesi 52 0,11%
Partia Unitetit Kombetar 09 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 37 0,08%
Partia G 99 74 0,15%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 02 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 05 0,01%
Partia e Gjelbër 07 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 24 0,05%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 22 0,05%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 25 0,05%
Partia Demokracia Sociale 501 1,05%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 30 0,06%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 24 0,05%
Partia Ambientaliste 06 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 29 0,06%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 20 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 28 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 4.638 9,69%
Partia Socialpuntore Shqiptare 40 0,08%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 107 0,22%
Partia Socialiste e Shqipërisë 24.403 50,97%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 22 0,05%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 06 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 04 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 21 0,04%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 25 0,05%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 167 0,35%
Partia Ardhmërija Shqiptare 06 0,01%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 04 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 21 0,04%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 13 0,03%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 03 0,01%
Partia Demokracia e Re Europiane 102 0,21%
Aleanca Demokratike 13 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 31 0,06%
Partia Demokratike 8.949 18,69%
Partia Republikane Shqiptare 241 0,50%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 48 0,10%
Partia e të Drejtave të Mohuara 06 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 325 0,68%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 3.414 7,13%
Balli Kombëtar Demokrat 58 0,12%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 08 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 09 0,02%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 735 1,54%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 10 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 17 0,04%
Partia Balli Kombëtar 1.317 2,75%
Bashkimi Liberal Demokrat 14 0,03%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 03 0,01%
Partia Konservatore 07 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 29 0,06%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 09 0,02%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 02 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 06 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 248 0,52%
Fryma e Re Demokratike 362 0,76%
Arben Qamil Malaj 822 1,72%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)