Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 11.023
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 17
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 17 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.588 /3.588
Numri i fletëve të votimit të papërdora 6.771
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 14
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 56
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.532
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 32,55%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,03%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 09 0,25%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 902 25,54%
Ligj dhe Drejtesi 06 0,17%
Partia Unitetit Kombetar 04 0,11%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 06 0,17%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,03%
Partia e Gjelbër 02 0,06%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 03 0,08%
Partia Demokracia Sociale 47 1,33%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 06 0,17%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,06%
Partia Ambientaliste 01 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 00 0,00%
Levizja Socialiste për Integrim 115 3,26%
Partia Socialpuntore Shqiptare 09 0,25%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 08 0,23%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.707 48,33%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,11%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,06%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 11 0,31%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Socialiste e Moderuar 05 0,14%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,03%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,03%
Aleanca Demokratike 02 0,06%
Partia Emigracioni Shqiptar 03 0,08%
Partia Demokratike 403 11,41%
Partia Republikane Shqiptare 42 1,19%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 43 1,22%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 12 0,34%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 09 0,25%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,08%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,06%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 56 1,59%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 02 0,06%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 09 0,25%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 02 0,06%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 01 0,03%
Fryma e Re Demokratike 44 1,25%
Arben Qamil Malaj 39 1,10%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)