Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 51 nga 51
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA BILISHT 100,00% 12 nga 12
KOMUNA HOCISHT 100,00% 9 nga 9
KOMUNA MIRAS 100,00% 13 nga 13
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA PROGER 100,00% 7 nga 7
KOMUNA QENDER - BILISHT 100,00% 10 nga 10
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 32.794
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 51
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 51 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 20.260 /20.260
Numri i fletëve të votimit të papërdora 13.023
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 137
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 246
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 20.014
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 61,78%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 12 0,06%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 04 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 108 0,54%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 03 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 10 0,05%
Partia G 99 19 0,09%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 03 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 12 0,06%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,00%
Partia Demokracia Sociale 218 1,09%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 02 0,01%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 04 0,02%
Partia Ambientaliste 07 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 05 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 16 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 21 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 1.265 6,32%
Partia Socialpuntore Shqiptare 24 0,12%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 55 0,27%
Partia Socialiste e Shqipërisë 8.131 40,63%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 08 0,04%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 05 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 04 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 39 0,19%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,01%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 23 0,11%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 08 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 20 0,10%
Partia Demokracia e Re Europiane 14 0,07%
Aleanca Demokratike 18 0,09%
Partia Emigracioni Shqiptar 59 0,29%
Partia Demokratike 8.212 41,03%
Partia Republikane Shqiptare 221 1,10%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 25 0,12%
Partia e të Drejtave të Mohuara 18 0,09%
Partia Ora e Shqipërisë 23 0,11%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 87 0,43%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 704 3,52%
Balli Kombëtar Demokrat 21 0,10%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 38 0,19%
Partia Lëvizja e Legalitetit 13 0,06%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 15 0,07%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 37 0,18%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 25 0,12%
Partia Balli Kombëtar 34 0,17%
Bashkimi Liberal Demokrat 32 0,16%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 20 0,10%
Partia Konservatore 43 0,21%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 26 0,13%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 13 0,06%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 59 0,29%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 04 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 15 0,07%
Fryma e Re Demokratike 198 0,99%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)