Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 11.060
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 16
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 16 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.724 /4.724
Numri i fletëve të votimit të papërdora 6.554
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 10
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 99
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.625
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 42,71%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 191 4,13%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 04 0,09%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 150 3,24%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,02%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 04 0,09%
Partia G 99 10 0,22%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 04 0,09%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,02%
Partia e Gjelbër 03 0,06%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 03 0,06%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 03 0,06%
Partia Demokracia Sociale 17 0,37%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 641 13,86%
Partia Socialpuntore Shqiptare 06 0,13%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 08 0,17%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.885 40,76%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,04%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 08 0,17%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 18 0,39%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,02%
Aleanca Demokratike 01 0,02%
Partia Emigracioni Shqiptar 03 0,06%
Partia Demokratike 887 19,18%
Partia Republikane Shqiptare 23 0,50%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 34 0,74%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 10 0,22%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 454 9,82%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 01 0,02%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 02 0,04%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 01 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,02%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 40 0,86%
Fryma e Re Demokratike 33 0,71%
Arben Qamil Malaj 152 3,29%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)