Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 32.698
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 39
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 39 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 13.703 /13.703
Numri i fletëve të votimit të papërdora 19.647
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 49
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 165
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 13.538
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 41,91%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 05 0,04%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 06 0,04%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 257 1,90%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 04 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 08 0,06%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 875 6,46%
Ligj dhe Drejtesi 42 0,31%
Partia Unitetit Kombetar 24 0,18%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 32 0,24%
Partia G 99 93 0,69%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 09 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 03 0,02%
Partia e Gjelbër 02 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 08 0,06%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 08 0,06%
Aleanca Arbnore Kombëtare 09 0,07%
Partia Demokracia Sociale 79 0,58%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 08 0,06%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 15 0,11%
Partia Ambientaliste 03 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 18 0,13%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 09 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 12 0,09%
Levizja Socialiste për Integrim 1.122 8,29%
Partia Socialpuntore Shqiptare 18 0,13%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 34 0,25%
Partia Socialiste e Shqipërisë 5.669 41,87%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 14 0,10%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 10 0,07%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 46 0,34%
Partia Ardhmërija Shqiptare 05 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 96 0,71%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 10 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 07 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 03 0,02%
Aleanca Demokratike 05 0,04%
Partia Emigracioni Shqiptar 11 0,08%
Partia Demokratike 2.601 19,21%
Partia Republikane Shqiptare 164 1,21%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 269 1,99%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 02 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 43 0,32%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 932 6,88%
Balli Kombëtar Demokrat 08 0,06%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 04 0,03%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 12 0,09%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 03 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 08 0,06%
Partia Balli Kombëtar 17 0,13%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,01%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 15 0,11%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 16 0,12%
Aleanca Kuq e Zi 250 1,85%
Fryma e Re Demokratike 169 1,25%
Arben Qamil Malaj 433 3,20%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)