Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 7.284
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 13
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 13 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 1.734 /1.734
Numri i fletëve të votimit të papërdora 5.462
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 05
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 35
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 1.699
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 23,81%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 04 0,24%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 17 1,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,12%
Partia e Punës së Shqipërisë 03 0,18%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 600 35,31%
Ligj dhe Drejtesi 05 0,29%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,12%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,06%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 01 0,06%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,06%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,06%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,06%
Partia Demokracia Sociale 03 0,18%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,06%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 00 0,00%
Levizja Socialiste për Integrim 69 4,06%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,18%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 03 0,18%
Partia Socialiste e Shqipërisë 449 26,43%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,06%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 02 0,12%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,12%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 39 2,30%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 00 0,00%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 02 0,12%
Partia Emigracioni Shqiptar 01 0,06%
Partia Demokratike 129 7,59%
Partia Republikane Shqiptare 05 0,29%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 227 13,36%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,06%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,06%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 01 0,06%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 106 6,24%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,06%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 02 0,12%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,06%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 03 0,18%
Fryma e Re Demokratike 01 0,06%
Arben Qamil Malaj 07 0,41%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)