Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 5.438
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 10
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 10 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 1.302 /1.302
Numri i fletëve të votimit të papërdora 4.241
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 08
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 43
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 1.259
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 23,94%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 05 0,40%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 03 0,24%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 336 26,69%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,08%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,08%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,16%
Partia G 99 01 0,08%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 10 0,79%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,08%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,08%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 03 0,24%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 00 0,00%
Levizja Socialiste për Integrim 28 2,22%
Partia Socialpuntore Shqiptare 00 0,00%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 01 0,08%
Partia Socialiste e Shqipërisë 406 32,25%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 03 0,24%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,16%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,08%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 05 0,40%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,08%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,08%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,16%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 00 0,00%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 03 0,24%
Partia Demokratike 79 6,27%
Partia Republikane Shqiptare 03 0,24%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 331 26,29%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,08%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 08 0,64%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 02 0,16%
Fryma e Re Demokratike 02 0,16%
Arben Qamil Malaj 16 1,27%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)