Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 6.732
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 08
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 08 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.484 /2.484
Numri i fletëve të votimit të papërdora 4.373
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 10
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 43
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.441
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 36,90%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 10 0,41%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 65 2,66%
Ligj dhe Drejtesi 09 0,37%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 01 0,04%
Partia G 99 08 0,33%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 04 0,16%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 02 0,08%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 02 0,08%
Partia Demokracia Sociale 15 0,61%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 05 0,20%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 10 0,41%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,12%
Levizja Socialiste për Integrim 178 7,29%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,16%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 08 0,33%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.055 43,22%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,08%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,04%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 11 0,45%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 13 0,53%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,08%
Aleanca Demokratike 02 0,08%
Partia Emigracioni Shqiptar 01 0,04%
Partia Demokratike 630 25,81%
Partia Republikane Shqiptare 73 2,99%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 22 0,90%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,08%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,04%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 01 0,04%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 74 3,03%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 05 0,20%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,04%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,04%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,04%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,04%
Aleanca Kuq e Zi 33 1,35%
Fryma e Re Demokratike 24 0,98%
Arben Qamil Malaj 160 6,55%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)