Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 37 nga 37
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA ERSEKE 100,00% 10 nga 10
BASHKIA LESKOVIK 100,00% 4 nga 4
KOMUNA BARMASH 100,00% 2 nga 2
KOMUNA CLIRIM 100,00% 2 nga 2
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA MOLLAS-KOLONJE 100,00% 6 nga 6
KOMUNA NOVOSELE 100,00% 2 nga 2
KOMUNA QENDER - ERSEKE 100,00% 9 nga 9
KOMUNA QENDER LESKOV 100,00% 2 nga 2
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 15.987
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 37
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 37 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 9.067 /9.067
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.970
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 25
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 104
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 8.963
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 56,71%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,01%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 04 0,04%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 04 0,04%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 77 0,86%
Ligj dhe Drejtesi 05 0,06%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 14 0,16%
Partia G 99 153 1,71%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 12 0,13%
Partia e Gjelbër 01 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 25 0,28%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,02%
Partia Ambientaliste 04 0,04%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 06 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 11 0,12%
Levizja Socialiste për Integrim 1.022 11,40%
Partia Socialpuntore Shqiptare 17 0,19%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 27 0,30%
Partia Socialiste e Shqipërisë 3.896 43,47%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 05 0,06%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 07 0,08%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 12 0,13%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 09 0,10%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 03 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,02%
Aleanca Demokratike 02 0,02%
Partia Emigracioni Shqiptar 13 0,15%
Partia Demokratike 3.290 36,71%
Partia Republikane Shqiptare 179 2,00%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 04 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 07 0,08%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 35 0,39%
Balli Kombëtar Demokrat 02 0,02%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 21 0,23%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 03 0,03%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,01%
Partia Balli Kombëtar 03 0,03%
Bashkimi Liberal Demokrat 01 0,01%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 03 0,03%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 02 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 13 0,15%
Fryma e Re Demokratike 47 0,52%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)