Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 54 nga 54
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA KELCYRE 100,00% 5 nga 5
BASHKIA PERMET 100,00% 9 nga 9
KOMUNA BALLABAN 100,00% 7 nga 7
KOMUNA CARCOVE 100,00% 5 nga 5
KOMUNA DISHNICE 100,00% 7 nga 7
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA FRASHER 100,00% 2 nga 2
KOMUNA PETRAN 100,00% 8 nga 8
KOMUNA QENDER - PERMET 100,00% 5 nga 5
KOMUNA SUKE 100,00% 6 nga 6
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 25.779
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 54
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 54 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 13.046 /13.046
Numri i fletëve të votimit të papërdora 11.346
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 81
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 174
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 12.872
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 50,61%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 02 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 03 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 25 0,19%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 134 1,04%
Ligj dhe Drejtesi 03 0,02%
Partia Unitetit Kombetar 04 0,03%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 17 0,13%
Partia G 99 01 0,01%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 18 0,14%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 03 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 20 0,16%
Partia Demokracia Sociale 90 0,70%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 05 0,04%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 26 0,20%
Partia Ambientaliste 01 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 10 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 18 0,14%
Levizja Socialiste për Integrim 2.393 18,59%
Partia Socialpuntore Shqiptare 20 0,16%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 44 0,34%
Partia Socialiste e Shqipërisë 5.887 45,73%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 10 0,08%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 06 0,05%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 22 0,17%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 90 0,70%
Partia Ardhmërija Shqiptare 18 0,14%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 04 0,03%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 06 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 32 0,25%
Partia Demokracia e Re Europiane 32 0,25%
Aleanca Demokratike 35 0,27%
Partia Emigracioni Shqiptar 18 0,14%
Partia Demokratike 2.693 20,92%
Partia Republikane Shqiptare 235 1,83%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 36 0,28%
Partia e të Drejtave të Mohuara 10 0,08%
Partia Ora e Shqipërisë 18 0,14%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 49 0,38%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 46 0,36%
Balli Kombëtar Demokrat 162 1,26%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 14 0,11%
Partia Lëvizja e Legalitetit 64 0,50%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 138 1,07%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 23 0,18%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 18 0,14%
Partia Balli Kombëtar 20 0,16%
Bashkimi Liberal Demokrat 23 0,18%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 29 0,23%
Partia Konservatore 31 0,24%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 11 0,09%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 31 0,24%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 16 0,12%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 21 0,16%
Aleanca Kuq e Zi 81 0,63%
Fryma e Re Demokratike 101 0,78%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)