Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 120 nga 120
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA GJIROKASTER 100,00% 38 nga 38
BASHKIA LIBOHOVE 100,00% 3 nga 3
KOMUNA ANTIGONE 100,00% 3 nga 3
KOMUNA CEPO 100,00% 8 nga 8
KOMUNA DROPULL I POSHTEM 100,00% 16 nga 16
KOMUNA DROPULL I SIPERM 100,00% 19 nga 19
KOMUNA LAZARAT 100,00% 5 nga 5
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA LUNXHERI 100,00% 9 nga 9
KOMUNA ODRIE 100,00% 3 nga 3
KOMUNA PICAR 100,00% 2 nga 2
KOMUNA POGON 100,00% 5 nga 5
KOMUNA Q. LIBOHOVE 100,00% 5 nga 5
KOMUNA ZAGORIE 100,00% 4 nga 4
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 67.103
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 120
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 120 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 32.054 /32.054
Numri i fletëve të votimit të papërdora 20.980
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 161
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 489
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 31.565
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 47,77%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 06 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 07 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 28 0,09%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 07 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 15 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 1.675 5,31%
Ligj dhe Drejtesi 55 0,17%
Partia Unitetit Kombetar 03 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 28 0,09%
Partia G 99 05 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 05 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 44 0,14%
Partia e Gjelbër 02 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 04 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 04 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 06 0,02%
Aleanca Arbnore Kombëtare 245 0,78%
Partia Demokracia Sociale 141 0,45%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 15 0,05%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 45 0,14%
Partia Ambientaliste 08 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 06 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 23 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 30 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 6.636 21,02%
Partia Socialpuntore Shqiptare 44 0,14%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 55 0,17%
Partia Socialiste e Shqipërisë 11.477 36,36%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 21 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 07 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 03 0,01%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 12 0,04%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 158 0,50%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 04 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 46 0,15%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 14 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 19 0,06%
Partia Demokracia e Re Europiane 15 0,05%
Aleanca Demokratike 32 0,10%
Partia Emigracioni Shqiptar 33 0,10%
Partia Demokratike 7.859 24,90%
Partia Republikane Shqiptare 1.883 5,97%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 195 0,62%
Partia e të Drejtave të Mohuara 05 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 05 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 20 0,06%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 108 0,34%
Balli Kombëtar Demokrat 103 0,33%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 06 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 15 0,05%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 66 0,21%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 09 0,03%
Partia Balli Kombëtar 13 0,04%
Bashkimi Liberal Demokrat 27 0,09%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 07 0,02%
Partia Konservatore 04 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 03 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 07 0,02%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 04 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 05 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 92 0,29%
Fryma e Re Demokratike 142 0,45%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)