Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 63 nga 63
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA MEMALIAJ 100,00% 7 nga 7
BASHKIA TEPELENE 100,00% 10 nga 10
KOMUNA BUZ 100,00% 4 nga 4
KOMUNA F. MEMALIAJ 100,00% 4 nga 4
KOMUNA KRAHES 100,00% 6 nga 6
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA KURVELESH 100,00% 3 nga 3
KOMUNA LOPEZ 100,00% 3 nga 3
KOMUNA LUFTINJE 100,00% 8 nga 8
KOMUNA QENDER - TEPELENE 100,00% 13 nga 13
KOMUNA QESARAT 100,00% 5 nga 5
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 29.157
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 63
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 63 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 15.110 /15.110
Numri i fletëve të votimit të papërdora 14.370
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 109
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 186
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 14.924
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 51,82%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 17 0,11%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 06 0,04%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 10 0,07%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 63 0,42%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,01%
Partia Unitetit Kombetar 06 0,04%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 19 0,13%
Partia G 99 04 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 21 0,14%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 02 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 52 0,35%
Partia Demokracia Sociale 100 0,67%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 11 0,07%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 04 0,03%
Partia Ambientaliste 02 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 07 0,05%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 05 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 20 0,13%
Levizja Socialiste për Integrim 2.505 16,79%
Partia Socialpuntore Shqiptare 19 0,13%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 40 0,27%
Partia Socialiste e Shqipërisë 7.784 52,16%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 22 0,15%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,01%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 10 0,07%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 119 0,80%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,01%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 04 0,03%
Partia Socialiste e Moderuar 36 0,24%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 09 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 41 0,27%
Partia Demokracia e Re Europiane 06 0,04%
Aleanca Demokratike 26 0,17%
Partia Emigracioni Shqiptar 18 0,12%
Partia Demokratike 2.957 19,81%
Partia Republikane Shqiptare 524 3,51%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 11 0,07%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 06 0,04%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 09 0,06%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 42 0,28%
Balli Kombëtar Demokrat 48 0,32%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 16 0,11%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 59 0,40%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 03 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 04 0,03%
Partia Balli Kombëtar 12 0,08%
Bashkimi Liberal Demokrat 11 0,07%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 03 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 34 0,23%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 41 0,27%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 30 0,20%
Fryma e Re Demokratike 106 0,71%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)