Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 276 nga 276
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA HIMARE 100,00% 17 nga 17
BASHKIA ORIKUM 100,00% 12 nga 12
BASHKIA SELENICE 100,00% 7 nga 7
BASHKIA VLORE 100,00% 143 nga 143
KOMUNA ARMEN 100,00% 8 nga 8
KOMUNA BRATAJ 100,00% 7 nga 7
KOMUNA HORE VRANISHT 100,00% 8 nga 8
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA KOTE 100,00% 8 nga 8
KOMUNA NOVOSELE-VLORE 100,00% 18 nga 18
KOMUNA QENDER - VLORE 100,00% 19 nga 19
KOMUNA SEVASTER 100,00% 6 nga 6
KOMUNA SHUSHICE-VLORE 100,00% 12 nga 12
KOMUNA VLLAHINE 100,00% 11 nga 11
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 189.194
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 276
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 276 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 84.165 /83.967
Numri i fletëve të votimit të papërdora 97.286
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 301
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 975
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 82.992
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 44,38%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 206 0,25%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 10 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 187 0,23%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 09 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 49 0,06%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 1.678 2,02%
Ligj dhe Drejtesi 83 0,10%
Partia Unitetit Kombetar 16 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 78 0,09%
Partia G 99 76 0,09%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 07 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 20 0,02%
Partia e Gjelbër 21 0,03%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 27 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 26 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 05 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 35 0,04%
Partia Demokracia Sociale 805 0,97%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 49 0,06%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 192 0,23%
Partia Ambientaliste 13 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 36 0,04%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 42 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 45 0,05%
Levizja Socialiste për Integrim 7.396 8,91%
Partia Socialpuntore Shqiptare 237 0,29%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 183 0,22%
Partia Socialiste e Shqipërisë 42.034 50,65%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 44 0,05%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 10 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 12 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 27 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 28 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 297 0,36%
Partia Ardhmërija Shqiptare 09 0,01%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 06 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 32 0,04%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 25 0,03%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 09 0,01%
Partia Demokracia e Re Europiane 175 0,21%
Aleanca Demokratike 23 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 52 0,06%
Partia Demokratike 14.525 17,50%
Partia Republikane Shqiptare 538 0,65%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 228 0,27%
Partia e të Drejtave të Mohuara 19 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 07 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 649 0,78%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 4.647 5,60%
Balli Kombëtar Demokrat 118 0,14%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 13 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 12 0,01%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 1.307 1,57%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 14 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 34 0,04%
Partia Balli Kombëtar 3.267 3,94%
Bashkimi Liberal Demokrat 42 0,05%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 11 0,01%
Partia Konservatore 11 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 85 0,10%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 20 0,02%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 02 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 11 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 388 0,47%
Fryma e Re Demokratike 711 0,86%
Arben Qamil Malaj 2.017 2,43%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)