Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 42 nga 42
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA DELVINE 100,00% 16 nga 16
KOMUNA FINIQ 100,00% 9 nga 9
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA MESOPOTAM 100,00% 11 nga 11
KOMUNA VERGO 100,00% 6 nga 6
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 24.789
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 42
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 42 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 9.627 /9.627
Numri i fletëve të votimit të papërdora 15.729
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 29
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 155
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 9.472
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 38,84%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 02 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 238 2,51%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 06 0,06%
Partia e Punës së Shqipërisë 08 0,08%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 1.340 14,15%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,02%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 08 0,08%
Partia G 99 82 0,87%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 07 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,01%
Partia e Gjelbër 03 0,03%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 03 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 03 0,03%
Partia Demokracia Sociale 20 0,21%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,01%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 03 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 05 0,05%
Levizja Socialiste për Integrim 1.095 11,56%
Partia Socialpuntore Shqiptare 08 0,08%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 08 0,08%
Partia Socialiste e Shqipërisë 3.147 33,22%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,02%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 10 0,11%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 84 0,89%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,02%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,02%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,01%
Aleanca Demokratike 02 0,02%
Partia Emigracioni Shqiptar 03 0,03%
Partia Demokratike 1.422 15,01%
Partia Republikane Shqiptare 50 0,53%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 841 8,88%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 10 0,11%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 671 7,08%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 01 0,01%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 05 0,05%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 02 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 01 0,01%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 03 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 83 0,88%
Fryma e Re Demokratike 48 0,51%
Arben Qamil Malaj 225 2,38%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)