Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 114 nga 114
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA KONISPOL 100,00% 3 nga 3
BASHKIA SARANDE 100,00% 39 nga 39
KOMUNA ALIKO 100,00% 13 nga 13
KOMUNA DHIVER 100,00% 10 nga 10
KOMUNA KSAMIL 100,00% 8 nga 8
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA LIVADHJA 100,00% 15 nga 15
KOMUNA LUKOVE 100,00% 13 nga 13
KOMUNA MARKAT 100,00% 5 nga 5
KOMUNA XARRE 100,00% 8 nga 8
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 79.186
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 114
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 114 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 29.279 /29.279
Numri i fletëve të votimit të papërdora 49.595
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 117
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 582
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 28.697
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 36,97%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 05 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 15 0,05%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 374 1,30%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 08 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 18 0,06%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 3.305 11,52%
Ligj dhe Drejtesi 66 0,23%
Partia Unitetit Kombetar 28 0,10%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 49 0,17%
Partia G 99 106 0,37%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 20 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 08 0,03%
Partia e Gjelbër 07 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 11 0,04%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 07 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 10 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 12 0,04%
Partia Demokracia Sociale 129 0,45%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 15 0,05%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 61 0,21%
Partia Ambientaliste 04 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 33 0,11%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 23 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 22 0,08%
Levizja Socialiste për Integrim 2.061 7,18%
Partia Socialpuntore Shqiptare 83 0,29%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 65 0,23%
Partia Socialiste e Shqipërisë 11.300 39,38%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 29 0,10%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 06 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 16 0,06%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 03 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 89 0,31%
Partia Ardhmërija Shqiptare 08 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 166 0,58%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 16 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 23 0,08%
Partia Demokracia e Re Europiane 06 0,02%
Aleanca Demokratike 10 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 27 0,09%
Partia Demokratike 5.528 19,26%
Partia Republikane Shqiptare 393 1,37%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 1.203 4,19%
Partia e të Drejtave të Mohuara 08 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 06 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 54 0,19%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 1.464 5,10%
Balli Kombëtar Demokrat 13 0,05%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 03 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 25 0,09%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 38 0,13%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 05 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 12 0,04%
Partia Balli Kombëtar 31 0,11%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,00%
Partia Konservatore 02 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 05 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 15 0,05%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 03 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 20 0,07%
Aleanca Kuq e Zi 390 1,36%
Fryma e Re Demokratike 426 1,48%
Arben Qamil Malaj 802 2,79%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)