Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 264 nga 264
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BULQIZE 100,00% 56 nga 56
DIBER 100,00% 124 nga 124
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
MAT 100,00% 84 nga 84
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 127.231
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 264
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 264 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 76.001 /76.007
Numri i fletëve të votimit të papërdora 47.402
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 251
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 1.437
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 74.582
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 59,75%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qarqet
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme Mandatet
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 26 0,03%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 26 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 137 0,18%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 09 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 48 0,06%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 262 0,35%
Ligj dhe Drejtesi 89 0,12%
Partia Unitetit Kombetar 05 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 60 0,08%
Partia G 99 25 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 14 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 18 0,02%
Partia e Gjelbër 17 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 04 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 19 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 12 0,02%
Aleanca Arbnore Kombëtare 06 0,01%
Partia Demokracia Sociale 243 0,33%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 19 0,03%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 12 0,02%
Partia Ambientaliste 29 0,04%
Partia e Çështjeve Shqiptare 26 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 81 0,11%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 77 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 10.019 13,43% 1
Partia Socialpuntore Shqiptare 116 0,16%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 164 0,22%
Partia Socialiste e Shqipërisë 25.103 33,66% 2
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 58 0,08%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 16 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 21 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 21 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 08 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 123 0,16%
Partia Ardhmërija Shqiptare 33 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 07 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 19 0,03%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 54 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 30 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 22 0,03%
Aleanca Demokratike 91 0,12%
Partia Emigracioni Shqiptar 148 0,20%
Partia Demokratike 30.137 40,41% 3
Partia Republikane Shqiptare 2.219 2,98%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 43 0,06%
Partia e të Drejtave të Mohuara 106 0,14%
Partia Ora e Shqipërisë 31 0,04%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 107 0,14%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 248 0,33%
Balli Kombëtar Demokrat 33 0,04%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 21 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 651 0,87%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 510 0,68%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 25 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 174 0,23%
Partia Balli Kombëtar 24 0,03%
Bashkimi Liberal Demokrat 98 0,13%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 32 0,04%
Partia Konservatore 32 0,04%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 33 0,04%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 41 0,05%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 35 0,05%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 97 0,13%
Aleanca Kuq e Zi 247 0,33%
Fryma e Re Demokratike 2.320 3,11%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)