Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 16.829
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 24
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 24 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 8.088 /8.088
Numri i fletëve të votimit të papërdora 9.049
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 26
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 121
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 7.967
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 48,06%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,01%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 25 0,31%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 00 0,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 36 0,45%
Partia e Punës së Shqipërisë 05 0,06%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 128 1,61%
Ligj dhe Drejtesi 33 0,41%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 08 0,10%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,01%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 03 0,04%
Aleanca Arbnore Kombëtare 06 0,08%
Partia Demokracia Sociale 208 2,61%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 349 4,38%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,03%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 06 0,08%
Levizja Socialiste për Integrim 988 12,40%
Partia Socialpuntore Shqiptare 12 0,15%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 23 0,29%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.830 35,52%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 06 0,08%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,03%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 03 0,04%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 28 0,35%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 32 0,40%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 08 0,10%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,01%
Aleanca Demokratike 06 0,08%
Partia Emigracioni Shqiptar 05 0,06%
Partia Demokratike 2.640 33,14%
Partia Republikane Shqiptare 251 3,15%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,01%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 02 0,03%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 05 0,06%
Balli Kombëtar Demokrat 21 0,26%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 11 0,14%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 101 1,27%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 40 0,50%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 04 0,05%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 03 0,04%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 53 0,67%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 02 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 16 0,20%
Fryma e Re Demokratike 50 0,63%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)