Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 444 nga 444
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
DURRES 100,00% 356 nga 356
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KRUJE 100,00% 88 nga 88
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 313.353
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 444
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 444 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 157.084 /157.081
Numri i fletëve të votimit të papërdora 139.942
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 373
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 2.050
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 155.031
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 50,13%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qarqet
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme Mandatet
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 53 0,03%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 33 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 315 0,20%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 17 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 116 0,07%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 492 0,32%
Ligj dhe Drejtesi 475 0,31%
Partia Unitetit Kombetar 30 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 340 0,22%
Partia G 99 887 0,57%
Partia Shqiptare Atdheu 175 0,11%
Partia Pajtimit Kombëtar 67 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 75 0,05%
Partia e Gjelbër 81 0,05%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 22 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 40 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 110 0,07%
Aleanca Arbnore Kombëtare 1.381 0,89%
Partia Demokracia Sociale 359 0,23%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 89 0,06%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 51 0,03%
Partia Ambientaliste 26 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 52 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 216 0,14%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 98 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 11.605 7,49% 1
Partia Socialpuntore Shqiptare 150 0,10%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 485 0,31%
Partia Socialiste e Shqipërisë 60.833 39,24% 6
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 85 0,05%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 33 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 31 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 31 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 25 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 469 0,30%
Partia Ardhmërija Shqiptare 60 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 131 0,08%
Partia Socialiste e Moderuar 80 0,05%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 95 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 61 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 15 0,01%
Aleanca Demokratike 57 0,04%
Partia Emigracioni Shqiptar 247 0,16%
Partia Demokratike 52.703 34,00% 5
Partia Republikane Shqiptare 10.519 6,79% 1
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 91 0,06%
Partia e të Drejtave të Mohuara 19 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 228 0,15%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 458 0,30%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 3.785 2,44%
Balli Kombëtar Demokrat 108 0,07%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 46 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 316 0,20%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 566 0,37%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 61 0,04%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 196 0,13%
Partia Balli Kombëtar 45 0,03%
Bashkimi Liberal Demokrat 220 0,14%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 18 0,01%
Partia Konservatore 03 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 22 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 76 0,05%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 06 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 46 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 866 0,56%
Fryma e Re Demokratike 4.540 2,93%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)