Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 17.522
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 24
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 24 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 8.262 /8.262
Numri i fletëve të votimit të papërdora 9.592
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 00
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 99
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 8.163
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 47,15%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,01%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 38 0,47%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 22 0,27%
Ligj dhe Drejtesi 06 0,07%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 04 0,05%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 03 0,04%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 02 0,02%
Partia Demokracia Sociale 273 3,34%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 334 4,09%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,01%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 07 0,09%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 09 0,11%
Levizja Socialiste për Integrim 1.226 15,02%
Partia Socialpuntore Shqiptare 05 0,06%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 06 0,07%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.017 24,71%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 06 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 05 0,06%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 152 1,86%
Partia Ardhmërija Shqiptare 04 0,05%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 04 0,05%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 06 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 06 0,07%
Partia Demokracia e Re Europiane 03 0,04%
Aleanca Demokratike 06 0,07%
Partia Emigracioni Shqiptar 18 0,22%
Partia Demokratike 3.470 42,51%
Partia Republikane Shqiptare 239 2,93%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 04 0,05%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 03 0,04%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 07 0,09%
Balli Kombëtar Demokrat 01 0,01%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 13 0,16%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 36 0,44%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 02 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 02 0,02%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 02 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 05 0,06%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 26 0,32%
Fryma e Re Demokratike 178 2,18%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)