Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 1422 nga 1422
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KAVAJE 100,00% 167 nga 167
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
TIRANE 100,00% 1255 nga 1255
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 785.086
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 1.422
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 1.422 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 457.668 /457.653
Numri i fletëve të votimit të papërdora 321.364
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 2.534
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 6.246
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 451.407
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,29%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qarqet
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme Mandatet
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 341 0,08%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 94 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 1.819 0,40%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 74 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 240 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 555 0,12%
Ligj dhe Drejtesi 541 0,12%
Partia Unitetit Kombetar 158 0,04%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 655 0,15%
Partia G 99 172 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 133 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 346 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 169 0,04%
Partia e Gjelbër 243 0,05%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 181 0,04%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 147 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 262 0,06%
Aleanca Arbnore Kombëtare 312 0,07%
Partia Demokracia Sociale 1.958 0,43%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 520 0,12%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 83 0,02%
Partia Ambientaliste 72 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 99 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 389 0,09%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 264 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 35.394 7,84% 3
Partia Socialpuntore Shqiptare 561 0,12%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 1.227 0,27%
Partia Socialiste e Shqipërisë 198.837 44,05% 16
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 384 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 187 0,04%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 203 0,04%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 373 0,08%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 89 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 2.717 0,60%
Partia Ardhmërija Shqiptare 1.766 0,39%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 52 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 483 0,11%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 256 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 165 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 127 0,03%
Aleanca Demokratike 524 0,12%
Partia Emigracioni Shqiptar 604 0,13%
Partia Demokratike 151.472 33,56% 11
Partia Republikane Shqiptare 10.561 2,34% 1
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 204 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 126 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 188 0,04%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 2.257 0,50%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 9.173 2,03% 1
Balli Kombëtar Demokrat 443 0,10%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 129 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 2.047 0,45%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 3.797 0,84%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 114 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 755 0,17%
Partia Balli Kombëtar 559 0,12%
Bashkimi Liberal Demokrat 150 0,03%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 66 0,01%
Partia Konservatore 77 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 352 0,08%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 79 0,02%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 39 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 180 0,04%
Aleanca Kuq e Zi 4.801 1,06%
Fryma e Re Demokratike 10.062 2,23%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)