Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 6.913
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 13
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 13 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.488 /3.485
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.268
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 14
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 59
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.426
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 50,41%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,03%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 04 0,12%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,03%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,06%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 01 0,03%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 108 3,15%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 351 10,25%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,03%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,06%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 03 0,09%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 106 3,09%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,09%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 07 0,20%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.422 41,51%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,03%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,03%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 07 0,20%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 07 0,20%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 03 0,09%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,03%
Aleanca Demokratike 01 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 05 0,15%
Partia Demokratike 950 27,73%
Partia Republikane Shqiptare 197 5,75%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 01 0,03%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 00 0,00%
Balli Kombëtar Demokrat 08 0,23%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 01 0,03%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 71 2,07%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 02 0,06%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,03%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 44 1,28%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 17 0,50%
Fryma e Re Demokratike 87 2,54%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)