Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 88.016
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 134
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 134 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 42.608 /42.607
Numri i fletëve të votimit të papërdora 47.243
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 139
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 476
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 42.131
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 48,41%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 11 0,03%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 53 0,13%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 18 0,04%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 690 1,64%
Partia e Punës së Shqipërisë 14 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 394 0,94%
Ligj dhe Drejtesi 130 0,31%
Partia Unitetit Kombetar 05 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 31 0,07%
Partia G 99 07 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 04 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 03 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 13 0,03%
Partia e Gjelbër 18 0,04%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 05 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 07 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 04 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 44 0,10%
Partia Demokracia Sociale 387 0,92%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 645 1,53%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 06 0,01%
Partia Ambientaliste 07 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 04 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 24 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 31 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 5.620 13,34%
Partia Socialpuntore Shqiptare 24 0,06%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 156 0,37%
Partia Socialiste e Shqipërisë 11.788 27,98%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 13 0,03%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 04 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 11 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 24 0,06%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 186 0,44%
Partia Ardhmërija Shqiptare 09 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 265 0,63%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 26 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 33 0,08%
Partia Demokracia e Re Europiane 24 0,06%
Aleanca Demokratike 77 0,18%
Partia Emigracioni Shqiptar 68 0,16%
Partia Demokratike 17.424 41,36%
Partia Republikane Shqiptare 1.596 3,79%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 14 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 05 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 10 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 47 0,11%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 137 0,33%
Balli Kombëtar Demokrat 66 0,16%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 04 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 85 0,20%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 278 0,66%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 03 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 14 0,03%
Partia Balli Kombëtar 92 0,22%
Bashkimi Liberal Demokrat 06 0,01%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 07 0,02%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 07 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 300 0,71%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 05 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 226 0,54%
Fryma e Re Demokratike 920 2,18%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)