Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 3.905
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 05
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 05 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.521 /2.521
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.456
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 06
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 51
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.470
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 64,56%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,04%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 05 0,20%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 01 0,04%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 01 0,04%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,04%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 16 0,65%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 340 13,77%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,04%
Partia Ambientaliste 01 0,04%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,12%
Levizja Socialiste për Integrim 322 13,04%
Partia Socialpuntore Shqiptare 00 0,00%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 05 0,20%
Partia Socialiste e Shqipërisë 740 29,96%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 00 0,00%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,04%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 05 0,20%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 09 0,36%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 05 0,20%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,08%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 07 0,28%
Partia Emigracioni Shqiptar 03 0,12%
Partia Demokratike 820 33,20%
Partia Republikane Shqiptare 21 0,85%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 01 0,04%
Balli Kombëtar Demokrat 02 0,08%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 11 0,45%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 15 0,61%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 02 0,08%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,04%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 02 0,08%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 24 0,97%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,04%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 03 0,12%
Fryma e Re Demokratike 95 3,85%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)