Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 540 nga 540
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
ELBASAN 100,00% 325 nga 325
GRAMSH 100,00% 65 nga 65
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
LIBRAZHD 100,00% 99 nga 99
PEQIN 100,00% 51 nga 51
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 321.138
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 540
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 540 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 175.845 /175.845
Numri i fletëve të votimit të papërdora 130.083
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 901
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 2.269
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 173.576
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 54,76%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qarqet
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme Mandatet
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 66 0,04%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 27 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 2.187 1,26%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 60 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 79 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 465 0,27%
Ligj dhe Drejtesi 17 0,01%
Partia Unitetit Kombetar 72 0,04%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 161 0,09%
Partia G 99 77 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 26 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 07 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 134 0,08%
Partia e Gjelbër 1.515 0,87%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 33 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 28 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 78 0,04%
Aleanca Arbnore Kombëtare 65 0,04%
Partia Demokracia Sociale 729 0,42%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 43 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 29 0,02%
Partia Ambientaliste 98 0,06%
Partia e Çështjeve Shqiptare 60 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 127 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 146 0,08%
Levizja Socialiste për Integrim 18.484 10,65% 2
Partia Socialpuntore Shqiptare 155 0,09%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 629 0,36%
Partia Socialiste e Shqipërisë 75.086 43,26% 6
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 139 0,08%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 138 0,08%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 23 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 32 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 23 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 504 0,29%
Partia Ardhmërija Shqiptare 110 0,06%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 30 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 192 0,11%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 225 0,13%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 270 0,16%
Partia Demokracia e Re Europiane 47 0,03%
Aleanca Demokratike 142 0,08%
Partia Emigracioni Shqiptar 225 0,13%
Partia Demokratike 46.788 26,96% 4
Partia Republikane Shqiptare 6.266 3,61% 1
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 87 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 25 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 48 0,03%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 213 0,12%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 12.110 6,98% 1
Balli Kombëtar Demokrat 132 0,08%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 80 0,05%
Partia Lëvizja e Legalitetit 552 0,32%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 331 0,19%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 55 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 86 0,05%
Partia Balli Kombëtar 45 0,03%
Bashkimi Liberal Demokrat 463 0,27%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 64 0,04%
Partia Konservatore 28 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 58 0,03%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 167 0,10%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 05 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 39 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 890 0,51%
Fryma e Re Demokratike 2.261 1,30%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)