Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 576 nga 576
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
FIER 100,00% 296 nga 296
LUSHNJE 100,00% 225 nga 225
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
MALLAKASTER 100,00% 55 nga 55
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 373.706
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 576
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 576 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 205.312 /205.301
Numri i fletëve të votimit të papërdora 158.014
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 751
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 2.403
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 202.898
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 54,94%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qarqet
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme Mandatet
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 149 0,07%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 24 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 3.324 1,64%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 29 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 112 0,06%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 243 0,12%
Ligj dhe Drejtesi 457 0,23%
Partia Unitetit Kombetar 105 0,05%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 4.319 2,13%
Partia G 99 105 0,05%
Partia Shqiptare Atdheu 74 0,04%
Partia Pajtimit Kombëtar 25 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 124 0,06%
Partia e Gjelbër 43 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 34 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 23 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 143 0,07%
Aleanca Arbnore Kombëtare 966 0,48%
Partia Demokracia Sociale 1.027 0,51%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 171 0,08%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 97 0,05%
Partia Ambientaliste 45 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 30 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 106 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 137 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 19.677 9,70% 2
Partia Socialpuntore Shqiptare 269 0,13%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 473 0,23%
Partia Socialiste e Shqipërisë 89.637 44,18% 9
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 1.180 0,58%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 32 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 20 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 23 0,01%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 63 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 3.073 1,51%
Partia Ardhmërija Shqiptare 38 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 15 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 440 0,22%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 123 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 74 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 392 0,19%
Aleanca Demokratike 79 0,04%
Partia Emigracioni Shqiptar 206 0,10%
Partia Demokratike 46.374 22,86% 4
Partia Republikane Shqiptare 3.881 1,91%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 88 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 102 0,05%
Partia Ora e Shqipërisë 105 0,05%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 643 0,32%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 9.058 4,46% 1
Balli Kombëtar Demokrat 287 0,14%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 79 0,04%
Partia Lëvizja e Legalitetit 257 0,13%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 1.990 0,98%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 184 0,09%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 331 0,16%
Partia Balli Kombëtar 325 0,16%
Bashkimi Liberal Demokrat 206 0,10%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 71 0,03%
Partia Konservatore 222 0,11%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 61 0,03%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 923 0,45%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 18 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 62 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 753 0,37%
Fryma e Re Demokratike 2.988 1,47%
Dritan Vlash Prifti 6.164 3,04%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)