Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 15.947
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 19
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 19 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 10.583 /10.583
Numri i fletëve të votimit të papërdora 5.297
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 25
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 155
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 10.428
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 66,36%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 19 0,18%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 12 0,12%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,01%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 04 0,04%
Partia G 99 01 0,01%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 18 0,17%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,02%
Partia e Gjelbër 01 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 15 0,14%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 49 0,47%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 32 0,31%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,01%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,01%
Partia Ambientaliste 01 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 07 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 09 0,09%
Levizja Socialiste për Integrim 1.616 15,50%
Partia Socialpuntore Shqiptare 05 0,05%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 17 0,16%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.995 28,72%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 08 0,08%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 05 0,05%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,01%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 112 1,07%
Partia Ardhmërija Shqiptare 38 0,36%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 03 0,03%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 06 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 32 0,31%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 19 0,18%
Partia Emigracioni Shqiptar 22 0,21%
Partia Demokratike 4.276 41,00%
Partia Republikane Shqiptare 279 2,68%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 05 0,05%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 04 0,04%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 74 0,71%
Balli Kombëtar Demokrat 12 0,12%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 314 3,01%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 45 0,43%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 04 0,04%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 71 0,68%
Partia Balli Kombëtar 36 0,35%
Bashkimi Liberal Demokrat 29 0,28%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 02 0,02%
Partia Konservatore 02 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 37 0,35%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 12 0,12%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 102 0,98%
Fryma e Re Demokratike 53 0,51%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)