Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 4.246
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 10
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 10 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.871 /2.871
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.447
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 14
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 30
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.841
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 67,62%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 00 0,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 01 0,04%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 04 0,14%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,04%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 03 0,11%
Partia Rruga e Lirisë 04 0,14%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 03 0,11%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 01 0,04%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,11%
Levizja Socialiste për Integrim 542 19,08%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,11%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 11 0,39%
Partia Socialiste e Shqipërisë 736 25,91%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,04%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 10 0,35%
Partia Ardhmërija Shqiptare 06 0,21%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 03 0,11%
Aleanca Demokratike 02 0,07%
Partia Emigracioni Shqiptar 10 0,35%
Partia Demokratike 1.156 40,69%
Partia Republikane Shqiptare 60 2,11%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 02 0,07%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 01 0,04%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 28 0,99%
Balli Kombëtar Demokrat 01 0,04%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 57 2,01%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 12 0,42%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 24 0,84%
Partia Balli Kombëtar 01 0,04%
Bashkimi Liberal Demokrat 78 2,75%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 19 0,67%
Partia Konservatore 06 0,21%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 03 0,11%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,04%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,04%
Aleanca Kuq e Zi 40 1,41%
Fryma e Re Demokratike 02 0,07%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)